Voor het RB ontbreekt veel in het teleurstellende pakket Belastingplan 2020

4 oktober 2019

Voor het RB ontbreekt veel in het teleurstellende pakket Belastingplan 2020

Het Register Belastingadviseurs (RB), de beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het mkb, vindt dat in het Belastingplan 2020 geen grote keuzes worden gemaakt. Fons Overwater, voorzitter van het RB stelt: “De praktijk wacht al langer op grotere maatregelen. De rekening-courantmaatregel zat niet in de plannen en komt nu pas in het vierde kwartaal. En voor box 3 hebben we op 6 september 2019 een brief van de staatssecretaris van Financiën kunnen lezen maar die brief heeft geen formele status. We hoopten op meer concrete grote onderwerpen. Dit pakket is voor de fiscalist en de praktijk wat teleurstellend.” 

Mkb wordt getroffen door verlaging zelfstandigenaftrek
Adjay Pahladsingh (Commissie Wetsvoorstellen van het RB): “Op Prinsjesdag zelf stelden wij al dat ondernemers in het mkb zeer belangrijk zijn voor Nederland. De forse lastenverlichting voor de middeninkomens valt dan ook toe te juichen. Maar de mkb-praktijk is niet zo blij met de forse verlaging van de zelfstandigenaftrek. Het mkb lijkt door deze verlaging de lastenverlichting te betalen. Dit past niet bij het stimuleren van ondernemerschap en moet wat ons betreft heroverwogen worden.” 

Maatregelen werkkostenregeling zijn niet compleet
Pahladsingh vervolgt: “De verruiming van de vrije ruimte per 1 januari 2020 zorgt ervoor dat er toch € 2.000 meer onbelast kan worden besteed aan het personeel. Dat is zeer prettig voor de praktijk en wat ons betreft een goede maatregel. Maar we missen wel een maatregel: het niet meer verplicht stellen van het aanwijzen als eindheffingsloon als het gaat om vergoedingen en verstrekkingen die gericht vrijgesteld zijn. Het kabinet gaf eerder al aan hier positief tegenover te staan. Teleurstellend is dan ook dat hier geen voorstel voor is. Het zou de praktijk ten goede komen als alsnog een dergelijke maatregel wordt opgenomen in de plannen, desnoods via een nota van wijziging.” 

Afschaffing aftrek studiekosten te ruim
Pahladsingh sluit af: “Bekend was dat de aftrek van scholingsuitgaven vervangen zou worden door een niet-fiscale individuele leerrekening (de Subsidieregeling STAP-budget). Inwerkingtreding van die regeling per 1 januari 2020 blijkt niet haalbaar. De inwerkingtredingsdatum is nog niet bekend, doch duidelijk is dat dat niet vóór 1 januari 2020 is, en in 2020 kan nog gebruik worden gemaakt van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven. Wat ons opvalt is het ontbreken van overgangsrecht, met name voor kostbare, al dan niet meerjarige, opleidingen die fors meer kosten dan de maximale subsidie van € 1.000 per jaar. Met name voor die situaties lijkt het niet logisch dat overgangsrecht ontbreekt voor scholingsuitgaven in belastingjaren na afschaffing van de fiscale aftrek. De motivering overtuigt het RB niet en het RB verzoekt dan ook om een heroverweging om alsnog overgangsrecht in te voeren.” 

> Reactie Belastingplan 2020
> Reactie Overige fiscale maatregelen 2020
> Reactie Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord
> Reactie Wet bronbelasting 2021
> Reactie Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven

Schrijf je in voor de RB nieuwsbrieven

Wil jij het belangrijkste fiscale nieuws in je inbox ontvangen? Of de leukste tips en nieuws over het beroep van belastingadviseur en hoe je dat kunt worden? Schrijf je dan nu in voor de periodieke nieuwsbrief RB voor mkb of RB Worden.

Op zoek naar een cursus om je kennis op peil te houden of een verdiepingsslag te slaan? Ontvang wekelijks ons cursusaanbod in je inbox!

Meld je hieronder dus snel aan voor de nieuwsbrief afgestemd op jouw wensen.