Meldingsplicht voor internationale belastingadviezen volgens RB te grof

1 februari 2019

Meldingsplicht voor internationale belastingadviezen volgens RB te grof

In een reactie op het voorgelegde concept van het wetsvoorstel ‘implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies’, laat het Register Belastingadviseurs (RB) weten heel veel vragen te hebben bij dit voorstel. Fons Overwater, voorzitter van het RB: “Het RB is groot voorstander van het verbeteren van de werking van de interne markt binnen de EU. Maar het invoeren van een barrière zoals een meldingsplicht draagt hier naar onze mening niet aan bij. De nu voorgestelde maatregelen leggen een grote druk op de capaciteit van zowel intermediairs als overheid, waarvoor ook het mkb in the end de rekening gepresenteerd krijgt.”

Ontzie alledaagse praktijksituaties via een ‘witte’ lijst

Het doel van het conceptwetsvoorstel is vooral het tegengaan van belastingontduiking en -ontwijking. “Daar waar het gaat om belastingontduiking zijn wij als vereniging absoluut voorstander van een harde aanpak. Zowel richting de belastingplichtige die belasting ontduikt als de belastingadviseur die daar medewerking aan verleent. Het volgen en toepassen van een ‘fiscaal voordelige weg’ is naar onze mening iets totaal anders. Dit conceptwetsvoorstel werpt echter grote barrières op als men gebruik wil maken van de bestaande fiscale verschillen tussen (autonome) EU-lidstaten. Ongepast en niet consistent in vergelijking met onze Nederlandse situatie, waarin geen meldingsplicht van toepassing is,” stelt Overwater.

RB is voorstander om ‘witte’ lijst in te voeren 
Adjay Pahladsingh (Commissie Wetsvoorstellen): “Als RB zijn we een groot voorstander van transparantie, dus we zijn niet als zodanig tegen een meldingsplicht voor intermediairs en belastingplichtigen. Maar het moet niet zo ver gaan dat een dergelijk initiatief een onevenredige last oplevert voor zowel de praktijk als voor de overheid. Dat kan voorkomen worden door een zogenaamde ‘witte lijst’ in te voeren, met daarin veelvoorkomende praktijksituaties die dan sowieso uitgezonderd worden van de meldingsplicht. Onduidelijk is of bijvoorbeeld de aankoop van een buitenlandse woning, een schenking aan kinderen in het buitenland, de verdeling van een nalatenschap met bestanddelen in het buitenland of het wijzigen van de vestigingsplaats van de onderneming of de woonplaats van de ondernemer onder de meldingsplicht vallen. Door deze uit te zonderen via de ‘witte’ lijst, worden veel onnodige meldingen, werkdruk en lasten voorkomen en kan meer aandacht worden gegeven aan meer ongewone situaties”.

Kosten niet in verhouding met beoogde doel 
Het aantal meldingen dat mogelijk vanuit deze nieuwe regelgeving zal worden gedaan is naar verwachting groot. Pahladsingh: “Als we enkel naar de omvang van ons eigen ledenbestand kijken en de omvang van andere beroepsorganisaties, waarbij ook meldingen van belastingplichtigen en intermediairs die niet zijn aangesloten bij een beroepsorganisatie komen, dan gaat het al snel over duizenden meldingen per jaar. Dit levert een flinke druk op bij de belastingadviseurs (zowel in tijd als in kosten) en zal dus ook leiden tot een kostenverhoging voor het mkb. Daarnaast zal de beoordeling van al deze meldingen belegd moeten worden bij een overheidsorgaan. De vraag die hier gelijk opkomt is of er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is om alle meldingen te beoordelen?”

Schrijf je in voor de RB nieuwsbrieven

Wil jij het belangrijkste fiscale nieuws in je inbox ontvangen? Of de leukste tips en nieuws over het beroep van belastingadviseur en hoe je dat kunt worden? Schrijf je dan nu in voor de periodieke nieuwsbrief RB voor mkb of RB Worden.

Op zoek naar een cursus om je kennis op peil te houden of een verdiepingsslag te slaan? Ontvang wekelijks ons cursusaanbod in je inbox!

Meld je hieronder dus snel aan voor de nieuwsbrief afgestemd op jouw wensen.