Het RB geeft het Ministerie van Financiën stof tot nadenken

5 december 2018

Het RB geeft het Ministerie van Financiën stof tot nadenken

Het Register Belastingadviseurs (RB), dé beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het mkb, heeft zojuist gereageerd op het Consultatiedocument implementatie ATAD2. “Hoewel het voorstel vooral gevolgen heeft voor de praktijk van het grootbedrijf, moet ook het mkb rekening houden met complexe regels”, stelt fiscaal directeur Sylvester Schenk. “Het is de vraag of daar niet een oplossing voor kan worden bedacht. We moeten ervoor waken om te strenge regels in te voeren en zo een slechtere fiscale concurrentiepositie te krijgen. Een aandachtspunt in het voorstel is nog het invullen van open normen om verschil in interpretatie te voorkomen” vult Schenk aan. 

Mkb-uitzondering is zeer gewenst 
Adjay Pahladsingh (Bureau Vaktechniek RB / Commissie Wetsvoorstellen): “De gedachten achter de regels van dit voorstel zijn zeker begrijpelijk. Wij kunnen ons daarom op hoofdlijnen ook wel vinden in de voorstellen. Hoewel de voorstellen vooral zijn geschreven voor het grootbedrijf, heeft de regelgeving ook aanzienlijke gevolgen voor belastingplichtigen in het mkb. Zij krijgen namelijk ook een extra onderzoeksplicht. Het RB is voorstander om een uitzondering in te voeren om het mkb te ontzien. Voor de spoedreparatie fiscale eenheid speelde een vergelijkbare situatie en daar is gelukkig aan een dergelijk verzoek van onze kant tegemoet gekomen. Het zou prettig zijn als dat hier ook kan.”

Nederland moet zich niet uit de markt prijzen 
Pahladsingh stipt ook de fiscale concurrentiepositie aan: “Nederland moet geen strengere regels invoeren dan ATAD2 eist, maar vooral ook niet dan andere landen. Daardoor zou Nederland namelijk een fiscaal slechtere concurrentiepositie krijgen en zich uit de markt prijzen. Het zou daarom goed zijn om bij de implementatie van de regels van ATAD2, ook stil te staan bij de implementatie in andere landen.”

RB vindt regels erg complex 
Pahladsingh besluit: ¨De nu voorgestelde regels zijn erg complex. Door hier nog eens kritisch naar te kijken, kan de leesbaarheid en daardoor de naleefbaarheid vergroot worden. En het zou mooi zijn als dan ook wordt stilgestaan bij een nadere invulling van sommige termen. Door open normen als ‘redelijke termijn’ en een ‘reeks transacties’ verder in te vullen, krijgen zowel belastingplichten als de Belastingdienst richting. Verder mogen de regels er niet toe leiden dat belastingplichtigen onvoldoende tijd en mogelijkheid hebben om een aangifte in te dienen”.

Schrijf je in voor de RB nieuwsbrieven

Wil jij het belangrijkste fiscale nieuws in je inbox ontvangen? Of de leukste tips en nieuws over het beroep van belastingadviseur en hoe je dat kunt worden? Schrijf je dan nu in voor de periodieke nieuwsbrief RB voor mkb of RB Worden.

Op zoek naar een cursus om je kennis op peil te houden of een verdiepingsslag te slaan? Ontvang wekelijks ons cursusaanbod in je inbox!

Meld je hieronder dus snel aan voor de nieuwsbrief afgestemd op jouw wensen.