Pakket Belastingplan 2019 bevat volgens het RB opmerkelijke keuzes

4 oktober 2018

Pakket Belastingplan 2019 bevat volgens het RB opmerkelijke keuzes

Het Register Belastingadviseurs (RB), dé beroepsvereniging van fiscalisten voor het mkb, vindt dat met het Belastingplan 2019 opmerkelijke keuzes worden gemaakt. Maatregelen als het tegengaan van lenen van de bv en de verkorting van de looptijd van de 30%-regeling komen de praktijk niet ten goede, verre van dat zelfs. Ook maken bepaalde plannen inbreuk op fiscale rechtsbeginselen die de gedachte oproept of het tijd wordt voor een grondige herziening van het belastingstelsel. RB-voorzitter Fons Overwater stelt dan ook dat dit een onevenwichtig en geen fraai totaalpakket is voor de praktijk. 

Afschaffing dividendbelasting wordt gefinancierd door het mkb 
Adjay Pahladsingh, Commissie Wetsvoorstellen van het RB: “Hoewel de maatregel niet in een wetsvoorstel is opgenomen, is hier al veel aandacht naar uitgegaan: het tegengaan van het ´excessief´ lenen van de eigen bv. Duidelijk is dat de kosten van het afschaffen van de dividendbelasting via deze maatregel ten koste gaan van het mkb. Dat vinden wij als RB niet de juiste manier om de afschaffing van de dividendbelasting te bekostigen. Als de dga meer dan € 500.000 van de bv leent, wordt het meerdere belast met inkomstenbelasting. Dat past echter niet bij het systeem van de wet, dat inkomen belast. Omdat schulden namelijk een terugbetalingsverplichting hebben, vergroten zij de draagkracht van de dga niet. Voor heffing van inkomstenbelasting is dan ook geen grond.” 

RB vindt verkorting looptijd 30%-regeling opmerkelijk 
Overwater vult aan: “De verkorting van de looptijd van de 30%-regeling raakt de betrokkenen direct heel hard in hun portemonnee. De overheid heeft het via wettelijke regels interessant gemaakt voor specifieke deskundigen, waar schaarste voor was, om naar Nederland te komen. Nu zij er zijn, verliezen zij drie jaar van de oorspronkelijke acht jaar dat ze hun 30%-regeling kunnen toepassen. Dat betekent feitelijk dat ze bijna de helft van hun tegemoetkoming kwijt zijn. Doordat de overheid nu eenzijdig de regelingen verkort, daalt het vertrouwen in de overheid aanzienlijk. En Nederland onderscheidt zich niet positief (meer) ten opzichte van andere landen. Een onevenwichtig en onverstandig plan wat het RB betreft.” 

Plannen maken inbreuk op uitgangspunt fiscaliteit 
Tenslotte staat Pahladsingh stil bij het totaalwinstbegrip: “Dit fiscaal uitgangspunt houdt in dat alle winsten die gedurende het bestaan van de onderneming worden behaald, belast moeten worden. Op dit beginsel worden al vele inbreuken gemaakt. De beperking van de termijn om verliezen (nu slechts negen jaar) te verrekenen is er zo een. Deze inbreuk wordt nu nóg groter door deze termijn te verkorten tot zes jaar. Daar bovenop komt ook nog de beperking van de afschrijving op onroerende zaken in eigen gebruik tot de WOZ-waarde. Als een zo belangrijk uitgangspunt als het totaalwinstbegrip zo veel wordt genegeerd, is het wellicht de hoogste tijd om te denken aan een grondige herziening van het belastingstelsel.”

> Reactie Belastingplan 2019
> Reactie Fiscale vergroeningsmaatregel 2019
> Reactie Overige fiscale maatregelen 2019
> Reactie Wet bronbelasting 2020
> Reactie Wet modernisering kleineondernemersregeling
> Reactie Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking

Schrijf je in voor de RB nieuwsbrieven

Wil jij het belangrijkste fiscale nieuws in je inbox ontvangen? Of de leukste tips en nieuws over het beroep van belastingadviseur en hoe je dat kunt worden? Schrijf je dan nu in voor de periodieke nieuwsbrief RB voor mkb of RB Worden.

Op zoek naar een cursus om je kennis op peil te houden of een verdiepingsslag te slaan? Ontvang wekelijks ons cursusaanbod in je inbox!

Meld je hieronder dus snel aan voor de nieuwsbrief afgestemd op jouw wensen.