Privacybeleid

Het Register Belastingadviseurs (RB) en RB Opleidingen (de opleidingstak van het RB) verwerken persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het Register Belastingadviseurs en RB Opleidingen maken gebruik van dezelfde persoonsgegevens. In de zin van de Wpb zijn het Register Belastingadviseurs en RB Opleidingen beiden verantwoordelijke.

RB-leden, PE-volgers, relaties en studenten van RB Opleidingen moeten erop kunnen vertrouwen dat zorgvuldig met hun persoonsgegevens wordt omgaan. In dit statement is het privacybeleid van het RB en RB Opleidingen vastgelegd.

Verwerkingsdoelen 

Het RB en RB Opleidingen verwerken persoonsgegevens voor onderstaande doelen:

 • Alle activiteiten die gebruikelijk zijn in het kader van de doelstellingen van het RB en RB Opleidingen;
 • De berekening, facturatie en inning van de contributie of andere bijdragen;
 • Het informeren van RB-leden, PE-volgers, relaties en studenten;
 • De uitvoering van het tuchtrecht;
 • De beoordeling of RB-leden voldoen aan de statutaire verplichtingen;
 • Accountantscontrole en andere wettelijke verplichtingen.

Verstrekken van gegevens aan derden 

Persoonsgegevens worden door het RB en RB Opleidingen slechts aan derden verstrekt in die gevallen die overeenstemmen met artikel 8 van de Wbp, dit betreft:

 • De betrokkene heeft zijn ondubbelzinnige toestemming verleend;
 • Verstrekking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • Verstrekking is noodzakelijk ter nakoming van een wettelijke plicht;
 • Verstrekking is noodzakelijk voor de vervulling van een publiekrechtelijke taak;
 • Verstrekking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van het RB, RB Opleidingen of van de derde aan wie de gegevens worden verstrekt.

Verstrekking vindt niet plaats indien het privacybelang van RB-leden, PE-volgers, relaties en studenten prevaleert.

Beveiliging

Het RB en RB Opleidingen treffen passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik.

Schrijf je in voor de RB nieuwsbrieven

Wil jij het belangrijkste fiscale nieuws in je inbox ontvangen? Of de leukste tips en nieuws over het beroep van belastingadviseur en hoe je dat kunt worden? Schrijf je dan nu in voor de periodieke nieuwsbrief RB voor mkb of RB Worden.

Op zoek naar een cursus om je kennis op peil te houden of een verdiepingsslag te slaan? Ontvang wekelijks ons cursusaanbod in je inbox!

Meld je hieronder dus snel aan voor de nieuwsbrief afgestemd op jouw wensen.