Vennootschapsbelasting / dividendbelasting

VPB belastingplicht voor verenigingen en stichtingen

€210
niet-leden €310
 • Functieniveau Beginnend belastingadviseur, Gevorderd belastingadviseur
 • Cursusmateriaal: Inclusief
 • Type: Bijeenkomst

RB fiscaal

5

NBA

4

Inhoud

Met de belastinglicht voor overheidsbedrijven en het creëren van een gelijk speelveld met ondernemers, worden meer verenigingen en stichtingen vennootschapsbelastingplichtig voor (een deel van ) hun activiteiten. In deze cursus worden alle aspecten van de vennootschapsbelastingplicht behandeld. Er worden verschillende praktijkvoorbeelden uit de rechtspraak behandeld, die als handvatten gebruikt kunnen worden om te beoordelen of er sprake is van vennootschapsbelastingplicht.

Het belang van het tijdig onderkennen van vennootschapsbelastingplicht wordt groter voor not-for-profit stichtingen. Eind 2018 is een internetconsultatie gestart over de publicatieplicht voor not-for-profit instellingen. In het gepubliceerde wetsvoorstel is een verplichting opgenomen voor stichtingen om jaarlijks aan staat van baten en lasten te publiceren bij de Kamer van Koophandel te publiceren. Dit betekent dat stichtingen bekend moeten maken wat de omzet en het resultaat is. Dat maakt het voor de Belastingdienst makkelijker om te controleren of stichtingen wel aan hun verplichting voldoen om aangifte vennootschapsbelasting te doen.

Doelen cursus

 • U weet naar welke criteria u moet kijken om te beoordelen of een vereniging of stichting een onderneming drijft en daarmee vennootschapsbelastingplichtig is;
 • U kunt nagaan wat de financiële impact voor het lichaam is als er vennootschapsbelasting betaald moet worden;
 • U kunt uw klanten adviseren hoe ze de vennootschapsbelastingplicht kunnen vermijden.

Onderwerpen cursus  

 • Ondernemingsfictie van artikel 4 Wet Vpb;
 • Hoe werkt de vrijstellingsbepaling van artikel 6 Wet Vpb 1969 voor beperkt winstgevende vereniging en stichting?
 • Wettelijke mogelijkheden om de fiscale winst te beperken;
 • Rechtspraak inzake vennootschapsbelastingplicht;
 • Wanneer drijft de vereniging of stichting wel/niet met het gehele vermogen een onderneming?
 • De culturele instelling en vennootschapsbelastingplicht. Is opteren voor volledige vennootschapsbelastingplicht voordelig?
 • Wanneer zijn sportverenigingen vennootschapsbelastingplichtig?

Maak een selectie

Locatie

Maak eerst uw selectie

Overige informatie

 • Docent(en):
 • Maximum aantal deelnemers:
 • Inclusief digitale syllabus:
 • Inclusief maaltijd:

Kosten

 • VPB belastingplicht voor verenigingen en stichtingen
  € 310,00

 • Totaal excl. btw
  € 310,00
 • Btw (21%)
  € 65,10

 • Totaal
  € 375,10

Schrijf je in voor de RB nieuwsbrieven

Wil jij het belangrijkste fiscale nieuws in je inbox ontvangen? Of de leukste tips en nieuws over het beroep van belastingadviseur en hoe je dat kunt worden? Schrijf je dan nu in voor de periodieke nieuwsbrief RB voor mkb of RB Worden.

Op zoek naar een cursus om je kennis op peil te houden of een verdiepingsslag te slaan? Ontvang wekelijks ons cursusaanbod in je inbox!

Meld je hieronder dus snel aan voor de nieuwsbrief afgestemd op jouw wensen.