Bestuur

De vereniging wordt aangestuurd door het bestuur. Maandelijks vindt er een bestuursvergadering plaats en minimaal eenmaal per jaar een Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur van het RB bestaat uit (v.l.n.r.):

  • Mevrouw mr. C.M.J.F. (Chantal) Moelands RB - vicevoorzitter
  • De heer Y.H. (Yvo) Burkink RB
  • De heer mr. drs. A.J.A. (Fons) Overwater RB - voorzitter
  • Mevrouw H.M. (Annemarie) Spa AA RB - penningmeester
  • De heer C.M. (Martin) Hommersom LLM RB
  • De heer drs. F.M.A.M. (Frank) van Merrienboer RB
  • De heer mr. drs. W.K.M. (Willem) Faassen RB

Register Belastingadviseurs bestuur

De vereniging

Het Register Belastingadviseurs (RB) is een actieve en praktijkgerichte beroepsvereniging die de belangen behartigt van ruim 7.500 aangesloten leden.

Visie en missie
Ondernemers en ondernemingen zijn, evenals de belastingbetaling, van grote betekenis voor de Nederlandse economie. Daarom is het integere, pragmatische advies van de RB aan ondernemers van grote waarde. De RB staat voor een belastingbetaling die voor alle betrokken partijen gepast is.

Ondernemers vinden in ‘hun’ RB een integer, pragmatisch adviseur met uitgebreide fiscale kennis en ervaring, en gevoel voor ondernemerschap. De RB adviseert over de kansen en bedreigingen voor hun onderneming bezien vanuit een fiscaal perspectief. Hij dient, als vertrouwd partner van zijn cliënt, bij uitstek diens belangen en onderneming, zonder de grenzen van het mogelijke uit het oog te verliezen.

Belangenbehartiging
Het RB overlegt intensief met overheid en politiek. We bieden onze leden informatie en hulp bij de uitoefening van hun beroep.

Extra’s voor leden
Leden krijgen een gratis vakblad, digitale nieuwsbrieven en toegang tot RB-plaza, een speciale online community voor RB’s. Hier vinden leden onder meer actuele fiscale informatie, notities en modellen. Ook kunnen leden hier het RB Kwaliteitshandboek raadplegen, een handig hulpmiddel voor de dagelijkse praktijk. Leden profiteren daarnaast van honderden euro’s korting op verzekeringen, vakliteratuur en bijeenkomsten.

Opleidingen
Het RB biedt RB’s een uitgebreid programma voor Permanente Educatie en diverse opleidingen aan.

Jaarverslagen

Vanzelfsprekend heeft het RB transparantie en verantwoording hoog in het vaandel. Onze jaarverslagen geven een goed beeld van onze vereniging.

Onze reglementen en algemene voorwaarden

Het Register Belastingadviseurs stelt een model algemene voorwaarden zowel in het Nederlands als Engels ter beschikking aan de leden. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Leden kunnen overigens andere (eigen) voorwaarden hanteren.

Daarnaast stellen we hoge eisen aan leden om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. Leden moeten zich houden aan een aantal reglementen. Hieronder vindt u de verschillende reglementen en een download van de algemene voorwaarden:

Schrijf je in voor de RB nieuwsbrieven

Wil jij het belangrijkste fiscale nieuws in je inbox ontvangen? Of de leukste tips en nieuws over het beroep van belastingadviseur en hoe je dat kunt worden? Schrijf je dan nu in voor de periodieke nieuwsbrief RB voor mkb of RB Worden.

Op zoek naar een cursus om je kennis op peil te houden of een verdiepingsslag te slaan? Ontvang wekelijks ons cursusaanbod in je inbox!

Meld je hieronder dus snel aan voor de nieuwsbrief afgestemd op jouw wensen.