Het woeden van het grauw kent geen grenzen

7 juni 2018

Het woeden van het grauw kent geen grenzen media

De mooiste (fiscale) citaten zijn en blijven ontegenzeglijk van Marten Toonder. Of ze nu afkomstig zijn van ‘s lands bekendste (vooruit: na Jaap Uijlenbroek) fiscale ambtenaar eerste klasse, de heer Dorknoper (‘Wij ambtenaren zijn werkelijk de kwaadsten niet, wanneer alles naar behoren is ingevuld´) of van een van ‘s lands bekendste belastingplichtigen, de heer Olivier B. Bommel (‘Ik kom hier voor de belastingen. Die willen nu eenmaal precies weten wat ik heb. Ik niet, hoor. Als er maar genoeg is, kan het mij niet schelen’), het zijn stuk voor stuk juweeltjes. Een literaire studie naar de betekenis van de Belastingdienst in de verhalen van heer Ollie zou dan ook gepast zijn. Ook de titel van deze column stamt uit de Bommelsaga (Wat mal, De Vuursalamander, 5413). Zij is afkomstig van wie anders dan Querulijn Xaverius, Markies de Canteclaer van Barneveldt, en schoot me te binnen toen ik de ingezonden reacties in De Telegraaf las naar aanleiding van een ontvangen lezersbrief. Wat is er aan de hand? 

Het Register Belastingadviseurs kent onder de naam Jong RB sinds enkele jaren een Jongerencommissie. Op het eerste RB Jongerencongres werden de aanwezige young professionals uitgedaagd door de sprekers, de hoogleraren Stevens en Baarsma, om te komen met een eigen, ‘jonge’, toekomstvisie op de fiscaliteit. Een commissie vanuit Jong RB nam de handschoen op wat uiteindelijk resulteerde in het TaxY Visiedocument, met een aantal bijbehorende fiscale aanbevelingen. Een en ander kan worden teruggevonden op www.rb.nl/taxy. Het document werd op donderdag 17 mei 2018 door Jong RB voorzitter Ralph Rijnders aangeboden aan het jongste Tweede Kamerlid Rens Raemakers (D66) alsmede aan de directeur directie Directe Belastingen Jan IJzerman. Toegegeven, de laatste is bepaald geen junior meer op het Ministerie, maar nog steeds jong van hart. 

In het document wordt betoogd dat de huidige generatie Y volstrekt anders in het leven staat dan ouderen. De jeugd heeft een andere kijk op werk, ondernemen, bezit en ouder worden. Zij leven - zo kun je zeggen - in een andere wereld. En in een wereld die verandert, moeten de belastingregels mee veranderen. ‘We kunnen de wereld van morgen namelijk niet vormgeven met de regels van gisteren’, aldus Rijnders. In het visiedocument worden dertien actuele thema’s vanuit een fiscale invalshoek behandeld. Genoemd kunnen worden de arbeidsmarkt, wonen, pensioen, ondernemen, duurzaamheid en deeleconomie. Mocht de politiek niets voelen voor deze aanbevelingen (budgettair belang, u weet wel) dan ontvangt men graag (als ludieke noodgreep) een ruime jongerenkorting ‘om het spitsuur van ons leven te overbruggen’. Van de voornoemde aanbieding werd door Martijn Klerks in De Telegraaf van 17 mei 2018 onder de titel ‘Jongeren willen meer fiscale ruimte’ verslag gedaan, wat aanleiding was voor de voornoemde lezersbrief. 

Het visiestuk werd door de politiek en diverse prominenten uit de academische wereld als een welkome aanvulling gezien om vanuit deze generatie een waardevolle en constructieve bijdrage te leveren om te komen tot een evenwichtiger en toekomstgerichter belastingstelsel. De inzender van de brief was echter ‘not amused’ over de aanbevelingen van Jong RB. Minder aflossen op de hypotheek en de eerste 5 jaar helemaal niet? Poeh poeh. Geen overdrachtsbelasting voor starters op de woningmarkt daar waar ‘menig oudere 6% moest betalen en het is nu nog maar 2%’. Was dat geen rechtsongelijkheid? De schrijver besloot zijn bijdrage met de stelling dat ouders en kinderen in de plannen van de jonge belastingadviseurs voor een modern belastingstelsel tegen elkaar worden opgezet, en noemde de plannen dan ook ranzig. Een term die in het doorgaans beschaafde fiscale debat voor een opgetrokken wenkbrauw zorgt. 

Maar die kwalificatie bleek nog vrij beschaafd te wezen, want in de bij de lezersbrief behorende rubriek WAT U ZEGT liep grijs Nederland leeg. ‘In staat van ontbinding verkerende hersenen bij jonge belastingadviseurs’, ‘gewetenloosheid’, ‘makkelijk ouderen pakken’, ‘criminelen en egoïsten’ en (de mooiste) ‘we zijn alleen nog maar goed voor ons geld en onze organen’. Dat laatste is volgens de site van uitvaartorganisatie Monuta maar ten dele waar, want vanaf 75 jarige leeftijd is men voor donatie in de regel toch echt te taai geworden. Maar het was duidelijk dat de ouderen zich door de toch alleszins redelijke voorstellen van de jeugd bedreigd voelden, en lucht gaven aan hun verontwaardiging met termen waar Geert Wilders (Marokkanen) en Alexander Pechtold (Russen) een puntje aan konden zuigen. Dat een van de respondenten Jong RB de BNNVARA Schijtlijstertrofee wilde toekennen zal ik u niet onthouden. Als ik bij Jong RB zou horen (wat niet het geval is want de leeftijdsgrens is 35 jaar) zou ik er niet wakker van liggen, en me de wijze woorden van Wim Kan herinneren: ‘Het maakt niet uit wat ze over je zeggen, als ze maar over je praten’. En zo is het. 

Nu is de financiële strijd tussen oud en jong - zoals u zult weten - niet pas begonnen. Ze is al lang voorbij. En voor wie het nog niet wist: oud heeft gewonnen. ‘Ze zijn te vroeg gestopt met werken, hebben te weinig premie betaald en gaan niet op de afgesproken tijd dood’, zo wist een (jeugdige) medewerker van Bureau Vaktechniek van het Register Belastingadviseurs in dit verband te melden. Wie wat verder kijkt dan het platte eigenbelang zal moeten toegeven dat ook in de fiscaliteit vrij eenzijdig rekening wordt gehouden met de gevestigde belangen van belastingplichtigen op leeftijd. ‘Wie binne benne, benne binne’, zong Nico Haak zaliger ooit. Binnen in de aflossingsvrije of afbetaalde en daardoor (nagenoeg) bijtellingsvrije woning. Binnen door het vaak nog grotendeels op een eindloon berekend pensioen. Binnen in het nu met korting af te kopen PEB. Binnen in leeftijdsafhankelijke fiscale faciliteiten en binnen door langdurig begunstigend overgangsrecht. 

Ik ben geen voorstander van een politieke strijd tussen de generaties. De realiteit is echter dat senioren blijkbaar electoraal interessanter worden gevonden dan jongeren en dat de ouderenbelangen bijgevolg in de Tweede Kamer (en echt niet alleen door 50PLUS) goed worden behartigd. TaxY leert ons dat het tijd wordt voor iets nieuws, voor meer evenwicht tussen de generaties. Ook fiscaal. Mocht dit in navolging van 50PLUS leiden tot zetels in het parlement voor 35MIN dan hoeft deze partij naar een fiscaal en financieel woordvoerder niet lang te zoeken. Zoveel mag duidelijk zijn. 

mr. S.F.J.J. (Sylvester) Schenk RB
directeur (weliswaar 35+) fiscale zaken Register Belastingadviseurs 

Bron: Weekblad fiscaal recht, 7242 d.d. 7 juni 2018

Schrijf je in voor de RB nieuwsbrieven

Wil jij het belangrijkste fiscale nieuws in je inbox ontvangen? Of de leukste tips en nieuws over het beroep van belastingadviseur en hoe je dat kunt worden? Schrijf je dan nu in voor de periodieke nieuwsbrief RB voor mkb of RB Worden.

Op zoek naar een cursus om je kennis op peil te houden of een verdiepingsslag te slaan? Ontvang wekelijks ons cursusaanbod in je inbox!

Meld je hieronder dus snel aan voor de nieuwsbrief afgestemd op jouw wensen.