Vertegenwoordiging RB bij de CFE

2 april 2015

Al eerder hebben wij u meegedeeld dat het RB nauw betrokken is bij de CFE (Confédération Fiscale Européenne). Vorige week hebben afgevaardigden van het RB diverse bijeenkomsten van de CFE bijgewoond. Hierbij ontvangt u een korte terugkoppeling van de verschillende overleggen die hebben plaatsgevonden.

Professional Affairs Committee
De Professionel Affairs Committe (PAC) spreekt vooral over de ontwikkelingen van het vak van fiscaal adviseur. Tijdens de laatste bijeenkomst van de PAC is vooral gesproken over de aankomende Europese wet- en regelgeving met het doel om belastingontwijking en -ontduiking te voorkomen. Al in 2015 wordt de implementatie van deze regelgeving verwacht, de vermoedelijke ingangsdatum is 1 januari 2016.  De regelgeving ziet op grensoverschrijdende rulings. De deelnemers aan de PAC zien dat de voorgestelde regelgeving nog onvoldoende helder is, maar dat het tempo van implementatie hoog is. Daarmee is er ook nog geen scherp beeld op de daadwerkelijke gevolgen voor de belastingadviseur vanwege deze regelgeving. Zodra daar meer helderheid over is, zal hierover gecommuniceerd worden. 
 
General Assembly 
De General Assembly (GA) is de algemene ledenvergadering van de CFE. Bij de bijeenkomst van de GA is positief gestemd over de toelating van Portugese en Oekraïense vertegenwoordigers van fiscaal adviseurs tot de CFE. Tevens is er een update gegeven van de uitgevoerde activiteiten van de verschillende onderdelen van de CFE op het gebied van Europese belangenbehartiging en werkgroepen die zich bezig houden met de ontwikkelingen van het beroep van fiscaal adviseur.

Fiscal Committees
Tijdens de bijeenkomst van het Direct Tax Sub-Committee is met afgevaardigden van organisaties van andere EU-lidstaten onder andere gesproken over het plan van de Europese Commissie om landen te verplichten om informatie over afgegeven rulings uit te wisselen. Aan de orde kwam ook het mogelijk nieuwe voorstel voor een CCCTB (Common Concolidated Corporate Tax Base), in feite een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag op Europees niveau voor wat betreft de vennootschapsbelasting. Tijdens de bijeenkomst van het Indirect Tax Sub-Committee is gesproken over het huidige btw-systeem en een nieuw stelsel.

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Schrijf je in voor de RB nieuwsbrieven

Wil jij het belangrijkste fiscale nieuws in je inbox ontvangen? Of de leukste tips en nieuws over het beroep van belastingadviseur en hoe je dat kunt worden? Schrijf je dan nu in voor de periodieke nieuwsbrief RB voor mkb of RB Worden.

Op zoek naar een cursus om je kennis op peil te houden of een verdiepingsslag te slaan? Ontvang wekelijks ons cursusaanbod in je inbox!

Meld je hieronder dus snel aan voor de nieuwsbrief afgestemd op jouw wensen.