Uitbreiding NOW-regeling en andere toezeggingen maatregelen noodpakket

23 april 2020

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 22 april de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitbreiding van NOW-regeling en andere toezeggingen maatregelen noodpakket.

Uitbreiding NOW-regeling

Concerns met minder dan 20% omzetverlies kunnen onder voorwaarden voor individuele werkmaatschappijen de loonsubsidie aanvragen, wanneer deze werkmaatschappijen een omzetdaling hebben van meer dan 20%. De extra voorwaarden die aan deze uitbreiding van de NOW-regeling worden gesteld, kun je lezen in de kamerbrief van 22 april. De wijziging van de regeling op dit punt wordt volgende week gepubliceerd.

Een aanvullend vangnet voor flexwerkers

Het kabinet heeft de Tweede Kamer toegezegd om de mogelijkheden te verkennen van een vangnet voor flexwerkers. Met dit vangnet wil het kabinet de banen van flexwerkers, waaronder studenten, artiesten en hybride ondernemers, behouden. Daarnaast moet dit vangnet een financiële ondersteuning bieden voor de mensen uit deze groepen die sinds 1 maart 2020 hun baan hebben verloren en niet in aanmerkingen komen voor een uitkering.

Seizoenswerk en de NOW-regeling

De NOW-regeling in de huidige vorm biedt voor bedrijven met seizoenspatronen in de omzet of de loonkosten geen uitkomst. Het kabinet erkent dit ook en zoekt naar een maatwerkoplossing in een andere regeling dan de NOW-regeling. In een aantal urgente gevallen (sierteelt en de culturele sector) was het al mogelijk om specifieke maatregelen te treffen door aan te sluiten bij bestaande subsidiestromen.

Overwerk en premiedifferentiatie

Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). In deze wet is geregeld dat werkgevers voor werknemers met een vast contract een lage WW-premie betalen en voor werknemers met een flexibel contract een hoge WW-premie betalen. Wanneer werknemers met een vast contract meer dan 30% overwerk in een kalenderjaar verrichten, dat moet de werkgever met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie betalen in plaats van de lage WW-premie. Vanwege de coronacrisis wordt de verhoging van de WW-premie voor deze 30% herzieningssituatie een jaar uitgesteld. Dit betekent dat werkgevers bij overwerk van meer dan 30% in het kalenderjaar 2020 de WW-premie niet hoeven te herzien. Deze herzieningssituatie treedt met ingang van 1 januari 2021 weer in werking.

Werktijdverkorting en tewerkstellingsvergunningen

Door de huidige coronacrisis heeft het kabinet besloten in de volgende situatie tijdelijk niet te handhaven. Een werkgever betaalt nog op grond van de inmiddels vervallen werktijdverkorting (wtv) aan een kennismigrant tijdelijk een salaris dat lager is dan het wettelijk salariscriterium. In deze situatie wordt tijdelijk geen boete aan de werkgever opgelegd.

Schrijf je in voor de RB nieuwsbrieven

Wil jij het belangrijkste fiscale nieuws in je inbox ontvangen? Of de leukste tips en nieuws over het beroep van belastingadviseur en hoe je dat kunt worden? Schrijf je dan nu in voor de periodieke nieuwsbrief RB voor mkb of RB Worden.

Op zoek naar een cursus om je kennis op peil te houden of een verdiepingsslag te slaan? Ontvang wekelijks ons cursusaanbod in je inbox!

Meld je hieronder dus snel aan voor de nieuwsbrief afgestemd op jouw wensen.