Reactie Register Belastingadviseurs conceptwetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’

2 april 2019

Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft eind vorige week gereageerd op het ter consultatie voorgelegde concept van het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’. Naast een uitgebreide inhoudelijke reactie worden er verschillende suggesties gedaan om de nadelige gevolgen die de regeling (onbedoeld) met zich meebrengt voor belastingplichtigen te verzachten.

Toename complexiteit Wet IB2001
De Wet inkomstenbelasting 2001 is door de jaren heen substantieel gewijzigd. De nadere regels die zijn ingevoerd hebben het huidige stelsel niet eenvoudiger gemaakt, integendeel. Met de voorgestelde maatregel wordt het ingevoerde systeem weer verder verlaten waardoor de complexiteit van het stelsel toeneemt. De staatssecretaris heeft eind 2018 nog aangegeven dat begin 2019 werk wordt gemaakt van een flinke aanpassing van het belastingstelsel waarbij het moet gaan om vereenvoudiging. Het RB is vooral ook benieuwd hoe de voorgestelde maatregel past in deze toezegging.

Conceptwetsvoorstel ziet niet op excessief lenen
Het RB staat allereerst graag stil bij het uitgangspunt van het conceptwetsvoorstel. Het lijkt de bedoeling om de veelheid aan leningen die voor consumptieve doeleinden worden aangegaan bij de eigen bv aan te pakken. Als dat inderdaad het uitgangspunt is, dan heeft het RB daar begrip voor. Echter, het RB is van mening dat dit in dit geval niet aan de orde is. Van het aanpakken van excessief lenen is blijkens de concept-memorie van toelichting namelijk geen sprake. De bedoeling van het conceptwetsvoorstel is het aanpakken van uitstel/afstel van belastingheffing. Ten onrechte worden hier de begrippen ‘uitstel’ en ‘afstel’ als hetzelfde behandelt. Uitstel van belastingheffing in box 2 is echter inherent aan het systeem en leidt niet tot afstel van belastingheffing. Het conceptwetsvoorstel bevat de woorden ‘excessief lenen’ in de titel. Deze term lijkt gezien het hiervoor aangegeven doel dan ook niet op zijn plaats.

Geen overgangsrecht reeds bestaande schulden aan de bv
Het RB constateert dat er geen overgangsrecht geldt voor reeds bestaande schulden aan de bv, met uitzondering van eigenwoningschulden. Het ontbreken van eerbiedigende werking leidt tot materieel terugwerkende kracht. Het RB roept op tot een regeling waarin wél in eerbiedigende werking is voorzien voor bestaande schulden aan de bv.

Lastenverzwaring voor AB-houders
Het RB merkt verder op dat AB-houders door het huidige voorstel in feite fiscaal worden gestraft voor het lenen van de bv. Zeker omdat er geen eerbiedigende werking is, zijn AB-houders feitelijk verplicht om hun leningen te herfinancieren bij financiële instellingen (banken) om deze ‘strafheffing’ te voorkomen. Het moeten herfinancieren alleen al levert een forse lastenverzwaring op voor AB-houders. Tevens is het van belang dat leningen voor de eigen woning zijn uitgezonderd. Voor leningen die op 31 december 2021 reeds bestonden, is het niet nodig om daarvoor een hypotheek af te sluiten. Dat betekent dus dat voor toekomstige gevallen, maar ook voor eventuele herfinancieringen bij de bank, een gang naar de notaris verplicht zal worden. Ook dit levert een forse lastenverzwaring op voor de AB-houder.

Schrijf je in voor de RB nieuwsbrieven

Wil jij het belangrijkste fiscale nieuws in je inbox ontvangen? Of de leukste tips en nieuws over het beroep van belastingadviseur en hoe je dat kunt worden? Schrijf je dan nu in voor de periodieke nieuwsbrief RB voor mkb of RB Worden.

Op zoek naar een cursus om je kennis op peil te houden of een verdiepingsslag te slaan? Ontvang wekelijks ons cursusaanbod in je inbox!

Meld je hieronder dus snel aan voor de nieuwsbrief afgestemd op jouw wensen.