Brexit-nieuws; De tijd dringt

27 februari 2019

Zoals het er nu nog steeds voor staat, zal het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2019 uit de EU stappen. Dat heeft gevolgen voor veel ondernemers maar ook voor particulieren. Zeker omdat de voorgestelde Brexitdeal op 15 januari van dit jaar is afgewezen door het Britse parlement en we dreigen af te koersen op een ‘no deal’-Brexit. De tijd begint te dringen.

Belastingen
De Belastingdienst heeft ondernemers die handel drijven met het VK al gewezen op de mogelijkheid een artikel 23 vergunning aan te vragen. Daarnaast wijst de Belastingdienst/Douane ondernemers in onder andere de Brexit toolkit op een aantal aandachtspunten, waaronder het aanvragen van een EORI-nummer.

De staatssecretaris van Financiën heeft inmiddels ook een overgangsrecht aangekondigd waardoor in sommige situaties tot eind 2019 wordt gedaan alsof het Verenigd Koninkrijk nog tot de EU behoort. Hoe dat overgangsrecht er exact uit zal gaan zien is nog niet duidelijk. Te denken valt aan regels om te voorkomen dat burgers die in het VK wonen en in Nederland belasting betalen, direct het recht op de hypotheekrenteaftrek verliezen.

Sociale zekerheid en toeslagen
De Brexit (en zeker een ‘no deal’-Brexit) heeft ook impact op de sociale verzekeringen. De bestaande Europese regelgeving op het gebied van sociale zekerheid geldt dan namelijk niet meer in de relatie met het VK. Daardoor zouden bijvoorbeeld Nederlandse uitkeringen niet meer (volledig) aan inwoners van het VK kunnen worden uitbetaald.

Om de nadelige gevolgen van een ‘no deal’-Brexit voor uitkeringsgerechtigden in Nederland en het VK zoveel mogelijk te voorkomen, is inmiddels een ontwerpbesluit opgesteld. Dat ontwerpbesluit, waarin ook aandacht is voor de toeslagen, bevat de volgende maatregelen:

  • Lopende AOW-uitkeringen naar het VK worden ongewijzigd gecontinueerd voor personen die op moment van de Brexit in het VK wonen. Datzelfde geldt ook voor ANW-, ZW-, WAZO-, WAO-, WAZ-, WIA-, en – in zeer specifieke gevallen – WW- en IOW-uitkeringen.
  • Het hiervoor beschreven overgangsrecht gaat ook gelden voor personen die in de 12 maanden na een Brexit recht krijgen op een van deze uitkeringsrechten – met uitzondering van de WW en IOW – en in deze periode in het VK wonen of naar het VK verhuizen.
  • Het recht op kinderbijslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag komt twee kwartalen na datum van terugtrekking van het VK vervallen.
  • Voor o.a. de wekeneis en de arbeidsverledeneis van de WW, tellen verzekerde tijdvakken uit het VK tot de dag van Brexit mee.

Het ontwerpbesluit is ter beoordeling voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State. De mogelijkheid bestaat dus dat een definitieve versie anders zal zijn.

Meer informatie
Op de volgende sites van Rijksoverheid en (specifiek) de Belastingdienst vindt u veel belangrijke informatie. Die sites worden ook continu geactualiseerd.

Vanzelfsprekend kunt u voor meer informatie ook terecht bij de RB.

Schrijf je in voor de RB nieuwsbrieven

Wil jij het belangrijkste fiscale nieuws in je inbox ontvangen? Of de leukste tips en nieuws over het beroep van belastingadviseur en hoe je dat kunt worden? Schrijf je dan nu in voor de periodieke nieuwsbrief RB voor mkb of RB Worden.

Op zoek naar een cursus om je kennis op peil te houden of een verdiepingsslag te slaan? Ontvang wekelijks ons cursusaanbod in je inbox!

Meld je hieronder dus snel aan voor de nieuwsbrief afgestemd op jouw wensen.