Nieuwe Richtsnoeren Wwft voor belastingadviseurs en accountants, december 2018

12 december 2018

Per 25 juli 2018 is een aantal wijzigingen in de Wwft in werking getreden. De toezichthouder, het Bureau Financieel Toezicht (BFT), hanteert tot 1 januari 2019 een soepel handhavingsbeleid met betrekking tot deze wijzigingen. In verband met de wijzigingen hebben de beroepsorganisaties RB, NOB en NBA de afgelopen maanden gewerkt aan een update van de Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wwft voor belastingadviseurs en accountants. Het RB en de NOB publiceren vandaag deze nieuwe Richtsnoeren, versie 12 december 2018. De NBA zal haar leden eerst consulteren.

De belangrijkste wijzigingen in de Richtsnoeren betreffen:

  • de definitie van uiteindelijk belanghebbende (UBO) (zie paragraaf 3.5.3.1)
  • de definitie van politiek prominent persoon (PEP) (zie paragraaf 3.7.1.4)
  • risicoanalyse, compliancefunctie en auditfunctie (zie paragraaf 2.5)
  • vervallen van de vrijstelling voor eenvoudige belastingaangifte en aangifte erfbelasting (zie paragraaf 2.3.7)
  • vereenvoudigd cliëntenonderzoek (zie paragraaf 3.6)
  • tweede objectieve indicator voor belastingadviseurs en accountants (zie paragraaf 4.3.1)
  • mogelijke sancties (zie paragraaf 5.3)

Het BFT zal gevraagd worden commentaar te geven op deze versie van de Richtsnoeren. Na ontvangst van het commentaar zullen de beroepsorganisaties zo nodig een update uitbrengen.

Verder wordt mogelijk op korte termijn de net ingevoerde objectieve indicator voor belastingadviseurs en accountants (transacties met (rechts)personen in door de Europese Commissie aangewezen landen) weer gewijzigd. Ook dan zullen de beroepsorganisaties een geactualiseerde versie uitbrengen.

 

Schrijf je in voor de RB nieuwsbrieven

Wil jij het belangrijkste fiscale nieuws in je inbox ontvangen? Of de leukste tips en nieuws over het beroep van belastingadviseur en hoe je dat kunt worden? Schrijf je dan nu in voor de periodieke nieuwsbrief RB voor mkb of RB Worden.

Op zoek naar een cursus om je kennis op peil te houden of een verdiepingsslag te slaan? Ontvang wekelijks ons cursusaanbod in je inbox!

Meld je hieronder dus snel aan voor de nieuwsbrief afgestemd op jouw wensen.