Nieuw belastingpakket bedrijven: bedrijfsleven profiteert van afschaffing dividendbelasting

16 oktober 2018

Voor alle bedrijven, van klein tot groot, gaat de winstbelasting de komende jaren verder omlaag dan het kabinet eerder al had aangekondigd. Daar is ruimte voor nu de afschaffing van de dividendbelasting definitief niet doorgaat. Staatssecretaris Snel van Financiën heeft in een brief van 16 oktober 2018 inmiddels onder meer de volgende maatregelen genoemd.

Verlaging tarieven vennootschapsbelasting
Het kabinet was al van plan de vennootschapsbelasting voor grote ondernemingen stapsgewijs te verlagen van 25 naar 22,25 procent, en die voor het midden- en kleinbedrijf van 20 naar 16 procent. In de nieuwe plannen die staatssecretaris Menno Snel van Financiën heeft ontvouwd, komen de tarieven in 2021 uit op respectievelijk 20,5 en 15 procent.

Grote bedrijven moeten wel wat langer wachten op verlaging van de winstbelasting. De eerste stap die voor volgend jaar gepland stond, gaat niet door. Maar in de twee jaar daarna daalt de belasting op bedrijfswinsten boven de 200.000 euro dus wel een stuk sneller dan voorzien.

Overgangsregeling expats
De inperking van een gunstige belastingregeling voor buitenlandse werknemers gaat door, maar er komt een overgangsregeling voor expats die daar al in 2019 of 2020 door zouden worden getroffen.

Verlaging werkgeverslasten op arbeid
Om het ondernemersklimaat verder te verbeteren wordt vanaf 2021 structureel 200 miljoen euro uitgetrokken om de werkgeverslasten op arbeid te verlagen. Verzachten rekening-courantmaatregel directeuren-grootaandeelhouders Het kabinet verzacht daarnaast de aangekondigde maatregel tegen excessief lenen bij de eigen vennootschap. Als die aangekondigde maatregel daadwerkelijk in de wet wordt vastgelegd, moeten directeuren-grootaandeelhouders vanaf 1 januari 2022 belasting gaan betalen op hoge leningen die zij afsluiten bij hun eigen onderneming. De verzachting bestaat uit twee onderdelen:

in plaats van een overgangsregeling voor bestaande eigenwoningschulden worden ook nieuwe eigenwoningschulden van de dga uitgezonderd;
bovenop deze eigenwoningschuld zal een aanvullende drempel van € 500.000 voor de dga en zijn partner gezamenlijk gelden.

Intensivering S&O-afdrachtvermindering
Ook wordt het innovatieve bedrijven met een extra belastingkorting makkelijker gemaakt te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Verschillende organisaties, waaronder het RB, hebben de afgelopen periode gepleit om de dividendbelasting niet af te schaffen en de financiële ruimte die hierdoor ontstaat ten goede te laten komen aan het mkb in het bijzonder en het bedrijfsleven in het algemeen. Meer details worden verwacht in de nota’s van wijziging. De staatssecretaris streeft ernaar deze op 26 oktober 2018 aan te kunnen bieden aan de Tweede Kamer. Wilt u weten wat de gewijzigde plannen betekenen voor uw persoonlijke situatie? Vraag het uw RB.

Bron: ANP/redactie Register Belastingadviseurs

Schrijf je in voor de RB nieuwsbrieven

Wil jij het belangrijkste fiscale nieuws in je inbox ontvangen? Of de leukste tips en nieuws over het beroep van belastingadviseur en hoe je dat kunt worden? Schrijf je dan nu in voor de periodieke nieuwsbrief RB voor mkb of RB Worden.

Op zoek naar een cursus om je kennis op peil te houden of een verdiepingsslag te slaan? Ontvang wekelijks ons cursusaanbod in je inbox!

Meld je hieronder dus snel aan voor de nieuwsbrief afgestemd op jouw wensen.