Nu ook massaal bezwaar box 3 2017

19 juli 2018

De belastingheffing in box 3, de zogenaamde vermogensrendementheffing, is al jaren een doorn in het oog van veel belastingplichtigen. De grootste klacht is dat de forfaitair vastgestelde rendementen in de werkelijkheid bij lange na niet gehaald (kunnen) worden. In een Besluit van 14 juli 2018 heeft de staatssecretaris van Financiën de bezwaarschriften tegen de vermogensrendementheffing in de aanslag inkomstenbelasting 2017 (IB 2017) als massaal bezwaar aangewezen.  

Dit betekent dat tijdig ingediende bezwaren tegen de vermogensrendementheffing in de aanslag IB 2017 collectief worden afgedaan en daarvoor proefprocedures worden aangewezen. Maakt u dus tijdig bezwaar, dan kunt u daarop meeliften. U hoeft dan niet zelf de bezwaarprocedure bij de Belastingdienst en de beroepsprocedures bij de verschillende rechters te voeren, met de daaraan verbonden kosten. Heeft u uw bezwaarschrift vóór 15 juli 2018 ingediend, dan bent u in ieder geval op tijd. In alle andere gevallen moet u binnen zes weken na de aanslag bezwaar hebben gemaakt. Als u niet tijdig bezwaar aantekent, kunt u niet meeliften.

Maakt u in uw bezwaarschrift ook bezwaar tegen andere onderdelen dan de vermogensrendementheffing (bijvoorbeeld de aftrek hypotheekrente of dergelijke)? Dan wordt het bezwaarschrift gesplitst. In dat geval beoordeelt de inspecteur apart de bezwaren tegen die andere onderdelen en daarop volgt een individuele uitspraak. Bent u het met die individuele uitspraak niet eens, dan moet u daartegen afzonderlijk en dus individueel bij de rechtbank in beroep gaan.

Let op: bent u van mening dat de vermogensrendementheffing , gezien uw vermogenssamenstelling of rendementen, in uw persoonlijke situatie tot een buitensporige last leidt? Dan kunt u op grond van het besluit niet meedoen aan het collectief bezwaar. U moet dan altijd zelf een bewaar- en eventuele beroepsprocedure gaan voeren.

Er loopt al een massaalbezwaarprocedure tegen de vermogensrendementheffing voor aanslagen over de jaren 2013 t/m 2016. Wij schatten de kans van slagen daarvan niet erg hoog in. Maar het blijft natuurlijk afwachten. Dat geldt ook voor de deze nieuwe massaalbezwaarprocedure tegen de aanslag over 2017. Ga samen met uw RB na of een bezwaarschrift ook voor u kan lonen en of u kunt en wilt aansluiten bij de massaal bezwaarprocedure. Doe dat ook tijdig want te laat is te laat.

Schrijf je in voor de RB nieuwsbrieven

Wil jij het belangrijkste fiscale nieuws in je inbox ontvangen? Of de leukste tips en nieuws over het beroep van belastingadviseur en hoe je dat kunt worden? Schrijf je dan nu in voor de periodieke nieuwsbrief RB voor mkb of RB Worden.

Op zoek naar een cursus om je kennis op peil te houden of een verdiepingsslag te slaan? Ontvang wekelijks ons cursusaanbod in je inbox!

Meld je hieronder dus snel aan voor de nieuwsbrief afgestemd op jouw wensen.