Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid volgens het RB slecht uitvoerbaar

10 juli 2018

Het Register Belastingadviseurs (RB) reageert uitgebreid op de aangekondigde maatregelen van het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid. Sylvester Schenk, directeur fiscale zaken van het RB: “Het is goed dat dit wetsvoorstel is gepubliceerd, waarmee er meer duidelijkheid is welke kant het Ministerie uit wil. Maar het RB heeft twijfels bij de (on)uitvoerbaarheid van de voorgestelde regels, die waarschijnlijk tot een forse verhoging van de administratieve lasten leiden. Terecht, want ook andere partijen hebben dergelijke twijfels geuit.”

Schenk vervolgt: “We plaatsen ook vraagtekens bij de terugwerkende kracht die het wetsvoorstel heeft. Het blijkt onduidelijk in hoeverre de terugwerkende kracht wel in overeenstemming is met Europese regels. Wij hebben hier onze bedenkingen bij.”

Inspecteur heeft te veel mogelijkheden
Adjay Pahladsingh (Commissie Wetsvoorstellen van het RB): “Het RB is verheugd dat de staatssecretaris conform onze suggestie inderdaad een drempelbedrag wil invoeren voor de winstdrainageregeling (artikel 10a Wet op de vennootschapsbelasting 1969). Dat de inspecteur daarbij de mogelijkheid heeft aannemelijk te maken dat zakelijke overwegingen niet aanwezig zijn, kunnen we ook begrijpen. Maar goedwillende belastingplichtigen moeten niet de dupe worden van zo’n ruime bevoegdheid. De praktijk zou –net als bij de invoering van artikel 10a Vpb– gebaat zijn bij een toezegging dat de inspecteur zich terughoudend opstelt als er geen aanwijzingen zijn dat deze bepaling aan de orde is.”

Voordelen wegen niet op tegen nadelen
Pahladsingh vervolgt: “Uit de uitvoeringstoets blijkt dat zowel de praktijk als de Belastingdienst te maken krijgt met een forse verhoging van (administratieve) lasten, door in ieder specifiek geval te moeten bepalen hoe artikel 10a moet worden toegepast. De begrote kosten zijn naar onze mening te rooskleurig ingeschat en liggen fors hoger. Het RB vindt dat het voorkomen van hoge uitvoeringskosten voor ondernemingen (in het mkb) zwaarder weegt dan de belastingderving.”

Schrijf je in voor de RB nieuwsbrieven

Wil jij het belangrijkste fiscale nieuws in je inbox ontvangen? Of de leukste tips en nieuws over het beroep van belastingadviseur en hoe je dat kunt worden? Schrijf je dan nu in voor de periodieke nieuwsbrief RB voor mkb of RB Worden.

Op zoek naar een cursus om je kennis op peil te houden of een verdiepingsslag te slaan? Ontvang wekelijks ons cursusaanbod in je inbox!

Meld je hieronder dus snel aan voor de nieuwsbrief afgestemd op jouw wensen.